מובילים מהפכה ופועלים לקידום החינוך, ההוראה והמחקר ברפואת השריר-שלד בארץ

"לגעת בכאב" – הכנס השנתי של החברה הישראלית לרפואת שריר-שלד